Motorsporten i Sverige

Motorsporten i Sverige har funnits en längre tid och vi har arrangerat en del olika VM och EM. Förr hade vi även några svenskar som var stora namn inom motorsporten världen över. Tyvärr har vi inte så många längre, vilket har resulterat i ett aningen minskat intresse för motorsporten i vårt land. En som fortfarande hänger med i svängarna är ju dock Tony Rickardsson och även om han börjar bli till åldern är det full gas så länge lampan lyser!Störst bland de grenar vi har i Sverige är nog Speedway, folkrace och motocross men under kategorin motorsport faller även snöskotrar, båtar och flygplan in. Alla eftersom de är motordrivna fordon. Motorsporten med alla dess grenar omfattar enorma summor pengar världen över, då bara Formel 1 genererar cirka 25 miljarder kronor per år. Med andra ord är motorsporten oerhört viktig för världsekonomin, för att inte tala om de arbetstillfällen som skapas tack vare olika event och diverse underhåll.Motorsporten är tyvärr också förknippad med väldigt många olyckor. Vanligast är det med motocross, som står för hela 85 % av skadorna enligt Socialstyrelsen. Man försöker ständigt skydda de åkande så gott det går, exempelvis med skyddande overaller, hjälmar och glasögon men det är fortfarande en större riskfaktor att köra motocross än att köra rally med en bil. Då är föraren ändå skyddad av bilens kaross. Sedan påverkar självklart hastigheten hur allvarliga skadorna blir och oftast går ju en tävling på tid.Motorsporten överlag är väldigt mansdominerad. Vad det beror på är svårt att spekulera i men en teori kan vara pojkars och mäns körsätt i den dagliga trafiken. Där har studier gjorts som visat att kvinnor kör försiktigare än män, vilket kan leda till att många kvinnor inte vågar prova exempelvis rally då kvinnor är mer rädda för de skador som kan uppstå. Givetvis finns det aktiva kvinnor inom motorsporten också, problemet är bara att de är för få.